Sex date in Scheemda 

sexdate scoren Scheemda

sexdate scoren Scheemda

De term sexdate is een algemene term voor het systeem van het scoren van een sexdate op twee manieren – door de tijd doorgebracht op de date en door het seksuele gedrag of seksuele bevrediging op de sexdate. Seksdate is een belangrijk en noodzakelijk onderdeel van een succesvolle relatie, omdat het vaak een factor is bij het selecteren van een romantische partner en vaak een factor is bij het finaliseren van een beslissing van huwelijk of samenwonen. Scores verkregen via seksdatescores zijn zeer gevoelig voor zelfs het kleinste detail van het seksuele gedrag van de partners; het geringste negatieve gedrag kan de seksdatescores zelfs aanzienlijk doen dalen. Hetzelfde geldt in het geval van Groningen; hoewel er, in vergelijking met andere Europese steden, relatief minder druk is om informatie te verstrekken over het aantal partners, het sekspercentage en de seksdatescore.

Scheemda sexdate scoren

Naast de seksdatescore zijn er nog veel andere aspecten waarmee rekening moet worden gehouden voordat een partner wordt gekozen voor een korte- of langetermijnrelatie; zoals persoonlijkheidskenmerken en -waarden, compatibiliteitsbehoeften, interesses enzovoort. In tegenstelling tot de score voor sexdates, waarbij niet wordt getracht de mate van intimiteit tussen de deelnemers te meten, maakt de compatibiliteitsdimensie deze taak gemakkelijker door informatie te verstrekken over de attitudes en het gedrag van de potentiële partner in toekomstige interacties. Hoewel partners dus niet worden geëvalueerd op basis van hun niveau van intimiteit, worden zij wel geëvalueerd op basis van hun houding ten opzichte van elkaar en ten opzichte van de relatie in het algemeen. Op die manier worden ze aan elkaar gekoppeld op basis van hun eigen persoonlijke verwachtingen.

Scheemda sexdate scoren

Het is geen verrassing dat de meeste stellen die dit systeem voor de evaluatie van sekspartners nuttig vinden, stellen zijn met een relatie van ten minste drie jaar. Dit komt doordat het hele proces in een relatief korte periode plaatsvindt – in tegenstelling tot traditionele methoden, waarbij de evaluatie jaren in beslag kan nemen. Dit resulteert in meer accurate conclusies over potentiële relaties en stelt de paren in staat om te beslissen over het soort relatie dat het beste bij hen zou passen. Een keerzijde van de medaille is dat het voor sommige stellen moeilijk kan zijn om zich aan te passen aan het scoresysteem als ze tot een heel andere cultuur of religie behoren. Gelukkig kan dit probleem gemakkelijk worden opgelost door online software te gebruiken die, als onderdeel van de compatibiliteitsevaluatie, de kenmerken van de deelnemers vergelijkt.

Lees verder